Sociale huurwoningen in Gouda en omstreken

Alle woningen in Gouda, Waddinxveen, Bodegraven en Boskoop met een kale huurprijs tot en met € 710,68 bieden wij publiekelijk (via www.hof-rijnland.nl en www.Funda.nl).  

De toewijzing geschiedt aan de hand van een puntensysteem. Doorstromers krijgen 1 punt voor elke maand dat zij op het huidige adres wonen, starters krijgen 1 punt voor elke maand na hun 18e verjaardag. Let op, u bent uitsluitend een doorstromer indien u een huurwoning achterlaat met een huurprijs onder de € 710,68 kale huur. U hoeft voor deze woningen geen economische of maatschappelijke binding te hebben met de Gemeente.
Na de sluitingsdatum zullen wij de eerste 10 kandidaten per mail, binnen 5 werkdagen, uitnodigen om de woning op een door ons vastgestelde datum vrijblijvend te bezichtigen.

Inkomensnorm:
Als algemene richtlijn voor de inkomensnorm geldt dat het bruto maand-inkomen 4 x de kale maandhuur dient te bedragen. Een eventueel tweede inkomen wordt voor de helft meegeteld. Eventuele betalingsverplichtingen (zoals alimentatie, persoonlijke leningen e.d.) worden op het inkomen in mindering gebracht.

Huurperiode:
De eventueel te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden.

Mocht u nog vragen hebben zijn wij u graag van dienst!